گل بازی درشهر بوریئونگ

یکی از معروف ترین جشنواره های کره جنوبی، گِل درمانی در شهر بوریئونگ (Boryeong) است که هر سال در فصل تابستان انجام می شود. فستیوال گِل برای اولین بار در سال 1998 برگزار شد و کم کم موجب گردید تا گردشگران بسیاری از سراسر جهان برای شرکت در آن به شهر بوریئونگ بیایند. گِل مورد استفاده در این فستیوال از زمین های گلی این شهر تامین می شود و مملو از مواد معدنی مفید است. این گِل در ساخت مواد آرایشی نیز استفاده می گردد و در اصل برگزاری این فستیوال راهی برای بازاریابی لوازم آرایشی بوریئونگ به شمار می رود.

فستیوال گل در دو هفته برگزار می شود و روز های پایانی هفته ی دوم از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند چرا که با آخر هفته ی دوم ماه جولای یعنی حدودا 24 و یا 25 مرداد ماه مصادف می گردد.

جشواره گل

جشواره گل